kim jest terapeuta pracy z procesem

Terapeuta pracy z procesem to osoba stosująca podejście teoretyczne i metody praktyczne psychologii zorientowanej na proces. Jest to osoba, która ukończyła szkolenie dyplomowe w jednym z wielu ośrodków na świecie. Terapeuci pracy z procesem na świecie w języku angielskim używają często określenia „Processworker”. Lista międzynarodowych ośrodków i osób posiadających dyplom terapeuty pracy z procesem, a zarazem uprawnienia do nauczania tej metody, dostępna jest na stronie międzynarodowego stowarzyszenia IAPOP, zrzeszającego dyplomowanych, rekomendowanych terapeutów pracy z procesem. Według standardów, które przekazujemy w naszym programie szkoleniowym, terapeuta pracy z procesem jest osobą, która:

 • posiada głębokie zrozumienie podejścia pracy z procesem do wszelkich ludzkich doświadczeń
 • rozpoznaje, docenia wszystkie aspekty ludzkiego doświadczenia – świadome i nieświadome, subtelne, niewerbalne 
 • używa samoświadomości i technik pracy nad sobą do pracy z trudnymi sytuacjami, stanami i emocjami klientów
 • rozumie, zauważa i wnosi do pracy terapeutycznej z klientem społeczny, kulturowy, historyczny kontekst jego doświadczenia
 • zauważa marginalizowane, mniej znane, odrzucone aspekty doświadczenia klienta i wnosi je do sfery świadomej
 • rozpoznaje i podąża za feedbackiem klienta, zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym
 • uznaje wewnętrzną mądrość klienta za podstawę pracy terapeutycznej
 • docenia wszystkie style komunikacji, wszystkie punkty widzenia
 • postrzega konflikt, osobiste trudności i wyzwania jako źródła rozwoju osobistego i możliwość zmiany
 • ma wiedzę na temat etyki w pracy z ludźmi
 • posiada zestaw narzędzi pracy z procesem do pracy z jednostkami, rodzinami, grupami
 • zna swoje mocne strony i kompetencje
 • ma otwartość na informacje zwrotne
 • jest kreatywny i elastyczny w myśleniu i działaniu
 • nie ustaje w rozwoju zawodowym, poddaje swoją pracę superwizji