zastosowania metody

Praca z procesem rozwija się niezwykle prężnie od trzydziestu lat, jej zastosowanie jest w tym momencie bardzo szerokie. Naszym celem jest upowszechnianie pracy z procesem w sferze działalności zawodowej – m. in. psychologicznej, terapeutycznej, społecznej, jak również inspirowanie i wspieranie osobistej transformacji, a także budowanie świadomości społecznej. Wnosimy wiedzę i praktykę pracy z procesem do głównego nurtu społeczeństwa poprzez realizowanie projektów społecznych i szkolenia.

Pracę z procesem można wykorzystywać w następujących obszarach:

 • indywidualny kontakt terapeutyczny
 • coaching
 • rozwój osobisty
 • problemy zdrowia psychicznego
 • problemy somatyczne, w tym również ostre i przewlekłe choroby
 • związki i relacje
 • praca z rodziną
 • uzależnienia i nadużywanie substancji psychoaktywnych
 • odmienne i ekstremalne stany świadomości
 • praca ze snami
 • praca z grupą
 • rozwiązywanie konfliktów
 • praca z napięciami i kwestiami społecznymi
 • praca w organizacji
 • twórczość

Priorytetem szkoły jest wspieranie i zachęcanie do twórczego stosowania pracy z procesem w życiu codziennym, na gruncie zawodowym i w wielu innych dziedzinach.