linki

Sieć współpracy

Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces (IAPOP) skupia międzynarodową społeczność dyplomowanych terapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Na stronie IAPOP znajdują się linki do instytutów i ośrodków szkoleniowych na całym świecie, a także lista wszystkich terapeutów i facylitatorów, jak również aktualności na temat pracy z procesem.

Więcej informacji: www.iapop.com

Międzynarodowa społeczność pracy z procesem organizuje cykliczne seminaria pn. Worldwork.
Więcej informacji: www.worldwork.org

Poniżej zamieszczamy linki do niektórych ośrodków szkoleniowych pracy z procesem.

EUROPA

Czechy
Institut procesově orientované práce
www.processwork.cz

Dania
Processwork Danmark
www.processwork.dk

Grecja
ProcessWork Greece
www.processwork.gr

Hiszpania
Processwork Spain
www.trabajodeprocesos.net

Niemcy
Hanuman Institute Berlin
www.hanuman-institut.de

Process Oriented Psychology (Sieć współpracy)
www.prozessorientierte-psychologie.de

Słowacja
Institute of Process Oriented Psychology in Slovakia (POPI)
www.processwork.sk

Szwajcaria
Institute for Processwork (IPA)
www.institut-prozessarbeit.ch

Wielka Brytania
Process Work UK (RSPOPUK)
www.rspopuk.com


AMERYKA PÓŁNOCNA

USA
Process Work Center of Portland
www.processwork.org

Deep Democracy Institute
www.deepdemocracyinstitute.org

Processwork North East
www.processworkne.com


AZJA

Japonia
Japan Process Work Center
www.jpwc.jp

AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA

Australia i Nowa Zelandia
Process Oriented Psychology Australia and New Zealand
www.anzpop.org