praca z procesem

Praca z procesem jest innowacyjnym podejściem do indywidualnej i zbiorowej zmiany, łączącym w jednym paradygmacie psychologię, dynamikę grupy, duchowość i twórczą ekspresję.

Wywodząca się z psychologii Junga koncepcja pracy z procesem została opracowana przez amerykańskiego analityka jungowskiego Arnolda Mindella w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to zaczął prowadzić badania nad chorobą jako znaczącym przejawem nieświadomości. Mindell odkrył, że nieświadome treści manifestują się nie tylko w marzeniach sennych, ale również w symptomach fizycznych, problemach relacyjnych, uzależnieniach i napięciach społecznych. Łącząc wykształcenie w dziedzinie fizyki z wiedzą czerpaną z zasad taoizmu, szamanizmu, buddyzmu zen i nauki o komunikacji, sformułował ideę „procesu śnienia” – spójnego i głębokiego przepływu doświadczeń, który leży u podstaw wszystkich zdarzeń życiowych.

Po trzydziestu latach doświadczeń w stosowaniu metody i badań prowadzonych przez Arnolda Mindella, jego żonę Amy Mindell i ich współpracowników, praca z procesem jest dziś określana jako praktyka świadomości. Jest tak z powodu centralnego znaczenia, jakie ma zagadnienie budowania świadomości, zarówno u terapeuty, jak i u klienta.

Teoria i metody pracy z procesem obejmują szeroki zakres zastosowań. Wykorzystywane są m. in. do pracy wewnętrznej lub autoterapii, pracy z grupami i organizacjami, rozwiązywania konfliktów, terapii indywidualnej, terapii par i rodzin, pracy z chorobą fizyczną czy psychiczną, śpiączką i odmiennymi stanami świadomości, śmiercią i umieraniem, a także behawioralnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak: uzależnienia, depresja, niepokój czy zespół lęku napadowego (cytat za: www.processwork.org).