procedura aplikowania

W celu zapisania się do szkoły należy przesłać na adres Szkoły następujące dokumenty w języku angielskim:

  • formularz zgłoszeniowy
  • cv
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych
  • list przedstawiający motywację do podjęcia szkolenia, marzenia z tym związane, sny, plany itp.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł (dla osób z Polski i Europy Wschodniej) lub 75 euro (dla osób z Niemiec i Europy Zachodniej)

Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów kandydat będzie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną z jednym z nauczycieli ze Szkoły. Podczas rozmowy omawiane będą wcześniejsze doświadczenia kandydata związane z pracą z procesem, jego motywacja i gotowość podjęcia studiów, możliwość ich ukończenia, wizje, plany i marzenia. Kandydat będzie miał możliwość zadania pytań i upewnienia się, czy program jest dla niego odpowiedni.

W ciągu tygodnia od rozmowy rekrutacyjnej kandydat zostanie poinformowany o decyzji.
Po przyjęciu do Szkoły student otrzyma pakiet informacji dotyczących studiowania, takich jak kalendarz zajęć i inne ważne informacje.

formularz zgłoszeniowy w formacie .doc