program kohortowy

Kształcimy innowacyjnych, skutecznych i kompetentnych facylitatorów i praktyków w dziedzinie rozwoju osobistego i rozwoju organizacji, specjalistów pracujących metodami psychologii zorientowanej na proces.
Wspieramy wszelkie sposoby włączania narzędzi i filozofii pracy z procesem do różnych sfer pracy zawodowej.
Stosując narzędzia psychologii zorientowanej na proces służące do budowania wspólnoty, promujemy wspólnotowość, różnorodność oraz dobrostan społeczny i osobisty.
Czteroipółletni program studiowania pracy z procesem oferuje zarówno możliwość zaangażowania osobistego, doświadczenia intensywnego procesu odkrywania siebie i budowania samoświadomości, jak i budowania profesjonalnego pakietu praktycznych narzędzi, kompetencji i umiejętności.
Priorytetem szkoły jest wspieranie osobistych celów studentów i zachęcanie do twórczego stosowania pracy z procesem w życiu codziennym, na gruncie zawodowym i w wielu innych dziedzinach.
Naszym celem jest upowszechnianie pracy z procesem, zarówno w sferze działalności zawodowej – m. in. psychologicznej, terapeutycznej, społecznej, jak również inspirowanie i wspieranie osobistej transformacji, a także budowanie świadomości społecznej.
Program, który oferujemy, to cztery i pół roku intensywnego studiowania pracy z procesem w grupie osób, w modelu nauczania opartym na społeczności i wspólnocie. Daje on studentom wyjątkową możliwość samopoznania, budowania relacji, rozwoju umiejętności interpersonalnych.
Praca z procesem to coś więcej niż zasób wiedzy i zestaw umiejętności do pracy nad zmianą – jest to paradygmat łączący wewnętrzne doświadczenia ze światem wokół nas. Zależy nam na budowaniu tego połączenia podczas zajęć w naszym programie.
Liczne praktyki, doświadczenia własne, zachęcanie do prowadzenia projektów badawczych, zapewniają studentom szerokie możliwości działania i rozwoju kreatywności i zainteresowań w praktycznym wymiarze. Praca z procesem może być wykorzystywana w pracy terapeutycznej (z jednostkami, rodzinami, grupami), w coachingu, a także we wszelkich obszarach związanych z pracą z ludźmi – w zarządzaniu zespołami, w edukacji, działalności społecznej i publicznej.
Program dyplomowy, który oferujemy, przygotowuje studentów do korzystania z teorii i metod pracy z procesem tak, aby bazując na koncepcji rozwoju osobistego mogli skutecznie pracować ze zmianą, zarówno osobistą, jak i w obrębie organizacji.

Opis programu kohortowego

Procedura aplikowania

Opłaty