opłaty

Czesne za szkołę wynosi 650 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy (opłata raz w miesiącu), lub w formie jednej bądź dwóch rat.

W szkole obowiązują dwie wysokości czesnego w zależności od sytuacji ekonomicznej studenta/ki:

 • czesne dla studentów z Polski lub innych krajów Europy Wschodniej lub krajów o podobnym statusie ekonomicznym – 650 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy, 6500 zł rocznie
 • czesne dla studentów z Europy Zachodniej, z krajów takich jak Niemcy i krajów o podobnym statusie ekonomicznym – 300 euro miesięcznie, przez 10 miesięcy, 3000 euro rocznie

Opłata zawiera:

 • zajęcia w formie zjazdów
 • w tym – superwizje grupowe
 • administrację i organizację szkoły
 • rozpatrywanie spraw przez komisję etyczną
 • dyżury kadry szkoły (każdy nauczyciel z kadry głównej ma obowiązek być dostępnym dla studentów także nieodpłatnie, są to zazwyczaj cotygodniowe, godzinne dyżury)
 • dwie obowiązkowe sesje z opiekunem roku
 • zajęcia internetowe z nauczycielami z kadry wspierającej

Dodatkowo student/ka opłaca:

 • warsztaty fakultatywne
 • indywidualne sesje psychoterapeutyczne – 120 zł/godz. dla studentów z Polski i Europy Wschodniej; studenci z Niemiec i Europy Zachodniej 80 euro/godz.; opłata ta może też być inna, wg cennika danego terapeuty pracy z procesem na świecie
 • indywidualne sesje superwizyjne – 120 zł/godz. dla studentów z Polski i Europy Wschodniej; studenci z Niemiec i Europy Zachodniej 80 euro/godz.; opłata ta może też być inna, wg cennika danego superwizora pracy z procesem na świecie
 • egzaminy połówkowe – 1000 zł lub 500 euro
 • egzaminy dyplomowe – 1000 zł lub 500 euro
 • opłaty za spotkania indywidualne z mentorem pracy dyplomowej
 • wszelkie opłaty związane z podjęciem praktyki klinicznej, jeżeli dana placówka będzie takich opłat wymagała
 • lektury i niektóre materiały szkoleniowe (część materiałów zapewnia szkoła)

Konto do wpłat:

Fundacja Psychologii Procesuul.  Żelazna 69a lok 28
00-871 Warszawa
PKO BP   83 1020 1013 0000 0202 0312 4229